”Pressrelease Nestinbox”

Moderna Trähus i samarbete med arkitekterna Pontus Öhman och Elisabetta Gabrielli har fått utvecklingsstöd av Boverket för att ta idéprojektet till nästa nivå.

Läs mer på: www.nestinbox.se/sv/press