Eco Line

Moderna trähus utan skitiga material

Hållbart på riktigt!

Tänk dig att flytta in ett toppmodernt, vackert och funktionellt hus som är självförsörjande på el. Från grunden formgivet och producerat på naturens villkor, inte på dess bekostnad.

Färdig modell eller Custom

Häng med i berättelsen om Eco Line...

…och få reda på hur vi på Moderna Trähus utmanar husbranschen.

Arkitektritat - på miljöns villkor

I samarbete med arkitekten Patrik Windisch lanserar vi Eco Line – nästa generation stolphus helt tillverkat i trä. Tillsammans med Patrik har vi tidigare genomfört flera uppmärksammade projekt och nu utmanar vi byggbranschen ännu en gång. Vi erbjuder dig ett husköp som är hållbart på riktigt – både för plånboken och klimatet.

Idén om Eco Line föddes av vår vilja att bidra ännu mer till ett bättre klimat. Vi ville utforska vad som händer när husets klimatpåverkan får styra utformningen, utan att sänka kraven på arkitektonisk kvalitet och funktion. Resultatet blev ett modernt, smart och elegant plusenergihus. För en bättre framtid och ett bekvämare boende.

Som våra klimatneutrala stolphus, fast ännu bättre

Eco Line förenar det bästa av miljö, design och ekonomi. När du väljer Eco Line bevarar du tomten i sitt naturliga skick och slipper höga kostnader för att spränga eller gräva bort massor. Du behöver inte gjuta någon betongplatta och du undviker skitiga material som betong, cellplast och armering samt den skitiga mineralullen som i dagens konventionella hus stängs in med diffusionsplast.

Alla tre husmodeller i Eco Line-serien är särskilt utformade för att de utvalda solcellspanelerna ska kunna fällas ned i yttertaket och bli en vacker del av arkitekturen. I stort sett all konstruktion och inredning består av trä – starkt, ljuddämpande och fritt från bindemedel, lim och andra kemikalier. Framställning av trä kräver heller ingen energi som släpper ut koldioxid utan binder i stället stora mängder koldioxid under sin tillväxt. Vi ställer också krav på våra underleverantörer om minsta möjliga klimatavtryck i deras produktion. Bland annat ska alla transporter till Eco Line ske på drivmedlet HVO100.

Bygg ditt hus med gott samvete

Och priset då? Ja, kortsiktigt kostar det lite mer att göra rätt men som vi ser det finns inget annat rimligt alternativ. Vi är stolta över att gå före i omställningen till en hållbar husbransch. Och vi vågar påstå att Eco Line är marknadens bästa helhetslösning när du vill bo lika stilfullt som miljövänligt.

Nu säger vi: F*ck concrete!

Med Eco Line går vi före branschen, och visar vägen.

Vi tar ett helhetsgrepp om klimatfrågan

En EPD (Environmental Product Declaration eller miljövarudeklaration) är en redovisning av miljöprestanda, kvalitetssäkrat av ett ackrediterat certifieringsorgan. En EDP gör det möjligt att jämföra olika produkters miljöegenskaper ur ett livscykelperspektiv. En livscykelanalys (LCA, Life Cycle Assessment) tar med all miljöpåverkan – från produktion till återvinning eller skrotning.

Vi på Moderna Trähus begär en EDP från alla våra underleverantörer. Vi har även bett Structor att göra en LCA av husen i Eco Line-serien. Sett till stommen och allt som vi förädlar hos Moderna Trähus framgår det med all önskvärd tydlighet att vårt sätt att formge och producera hus är vägen framåt.

Låt oss göra en jämförelse för klimatet

Vad blir skillnaden i växthusgasutsläpp om du väljer ett Eco Line-hus med träbjälklag i stället för ett konventionellt hus med betongplatta? När vi jämför två hus byggda på en lika stor yta om 100 kvm ser vi att Eco Line-huset genererar 825 procent färre koldioxidekvivalenter än det konventionella huset. Och då har vi bara räknat på grunden.

Tittar vi på väggar och tak, och inkluderar materialtransporter med diesel kontra biodiesel, så hamnar Eco Line 252 procent lägre än det konventionella huset.

Och om vi slutligen jämför de totala utsläppen som ett Eco Line-hus står för – då  hamnar vi 464 procent lägre än det konventionella huset.

KOnventionellt hus

Eco line

KOnventionellt hus

100 kvm betonggrund

ton CO2e
0

Eco line

100 kvm grund av bjälklag i trä

ton CO2e
0
0 %

KOnventionellt hus

Väggar och tak samt transporter på diesel

ton CO2e
0

Eco line

Väggar och tak samt transporter på biodiesel

ton CO2e
0
0 %

KOnventionellt hus

Totala utsläpp

ton CO2e
0

Eco line

Totala utsläpp

ton CO2e
0
0 %

Bakgrundsfakta:

Koldioxidekvivalent (CO2e) är mängden av en viss växthusgas, till exempel metan, uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt.

Metan bidrar till exempel 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 21 ton koldioxidekvivalenter.

Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man jämföra de enskilda gasernas bidrag till växthuseffekten.

Vill du veta mer om Eco Line?

5 tips för dig som ska bygga hus

  1. Bygg så lite med betong, cellplast och armering som det bara går. Dessa material är extremt skitiga och förstör tomten i stället för att ta vara på dess naturliga värden.
  2. Du ska bygga i trä, det är det enda hållbara alternativet. Men jag brukar säga att vi ska bygga så lite i trä som möjligt. Alltså: Vi ska använda skogens resurser smart då den är ändlig, och inte bygga med KL-trä (korslimmat trä) eller onödigt mycket trä, det är rent resursslöseri. En regelstomme är stark, lätt och den bästa lösningen.
  3. Du ska välja bort plast och skitig mineralull. En diffusionsspärr som andas och träfiber som är en restprodukt från skogsbruket är långt mycket bättre.
  4. Det är 2020-talet. Du ska eller bör åtminstone förbereda för solceller, batteribackup och smarthem-funktioner. Allt annat är galenskaper.
  5. Du ska kräva av din husleverantör att transporterna ska ske på HVO 100 – just nu är det den bästa lösningen, även om den inte är optimal.

TV-tips: Sanningen om vår skogsavverkning

Se gärna serien Slaget om skogen från SVT:s Vetenskapens värld, om den svenska avverkningens påverkan på biodiversiteten i skogen. Serien beskriver även hur lönsamheten i skogsindustrin kan vara lika god även med ansvarsfull avverkning.