Moderna Trähus klimatdeklaration

Vår klimatdeklaration - En bra start

När vi inledde arbetet med vår klimatdeklaration förstod vi nog inte riktigt hur omfattande detta skulle bli. En husproduktion med alla inblandade leverantörer, entreprenörer, egna anställda osv ger ett myller av data. Vi har lärt oss mycket hittills men har fortfarande en lång väg att gå för att finslipa detta och få det ännu mer rätt under kommande år.

Hur fungerar klimatberäkning?

Klimatberäkningarna baseras på den globala standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet).

GHG definierar klimatutsläpp i tre scope:

  • Scope 1 – Företagets direkta utsläpp från egna fordon, processer förbränning och läckage
  • Scope 2 – Företagets indirekta utsläpp från använd energi (el, värme, kyla)
  • Scope 3 – Klimatutsläpp som uppstår uppströms och nedströms i företagets värdekedja, som konsekvens av företagets verksamhet.

Klimatavtrycket mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e) som tar hänsyn till att olika växthusgaser (koldioxid, kväveoxid, metan etc.) har olika stark växthuseffekt.

Schematisk bild GHG. (klicka på bilden för att se bilden i större format)

För att ett husföretag ska kunna redovisa alla utsläpp i en husproduktion, inklusive arbetet på byggplats med alla entreprenörer, leverantörer och transporter blir arbetet väldigt omfattande. Vi har lagt ner ett stort arbete på att få det så rätt det går.

Dock är det så att vissa saker inte går att veta helt säkert och då delar vi upp datan i olika kvalitetsnivåer.

Datakvalitét

Låg = Baserat på generell data eller konservativa uppskattningar
Medium = Specifik data samt någon nivå av estimering
Hög = Specifik data och specifik emissionsfaktor från leverantör eller aktivitet.

Om vi som exempel tar vår egen husstomme så vet vi säkert hur mycket virke som gått åt och har en EDP (Environemntal Declaration Protocol el. Varudeklaration) på detta. Men tar vi plattsättarens fix och fog så har vi ingen aning om mängd eller Co2e för hans produkt.

Det är svårt att tolka datan i sig och vissa specifika produkter och moment kan dölja sig under inköpta varor och tjänster och är därmed svårare att följa och kvalitet på den datan är då av lägre kvalitet.

Vår grundsyn är att alltid vara konservativa. Det är bättre att vi redovisar lite för mycket utsläpp än för lite. Detta kombinerat med vår klimatkompensering på 200% gör att vi med trygghet kan säga att vi är klimatneutrala och att vi har gjort allt vi kan.

Se filmen om vårt klimatarbete

Spela videoklipp

Hur fungerar klimatkompensering?

Först skall sägas att klimatkompensering bara ska göras på den del där vi inte kan göra ändringar eller mer själva, detta kallas för residualen.

Moderna Trähus har redan bytt ut mineralullen, tagit bort diffusionsplasten, vi bygger fler och fler hus på stolpar och plintar så vi undviker betong, cellplast och armering som är extremt skitiga produkter. Vi har också begärt av våra leverantörer att transporter ska ske på HVO 100, vi har hittills bytt till en elbil osv. Det här arbetet är det stora och helt avgörande och kommer fortgå. Varken vi, eller någon annan kan köpa sig ur klimatkrisen genom att klimatkompensera, det skall ses som en brygglösning inför framtiden och framförallt till 2040 då vi har förpliktigat oss till NetZero 2040.

Vi har valt en klimatkompensationslösning genom det Svenska företaget Climate Hero där projekten är FN-certifierade och stödda av Världsnaturfonden. Enkelt utryckt kan man säga att de utsläpp er residual gör här hemma minskas i Asien genom att ta bort kol & fossildriven kraftproduktion, vilket ersätts med vind, solel och biogas. 80% av er klimatkompensation går till faktiskt klimatnytta och 20% är för att driva och möjliggöra projekten. Framöver och när tekniken utvecklas tror vi också mycket på Biokol, vilket kan bli en del i ”vårt” naturliga kretslopp och klimatsmarta slutprodukt när huset i framtiden är uttjänt.

Mer information här:

Klicka för att ladda hem våra rapporter i PDF-format

Vill du veta mer om våra husserier Eco Line och Stolphus?