Moderna Trähus – Lågenergihus som standard.

Att bygga hus med mycket låg energiförbrukning är inte bara bra för plånboken utan även bra för klimatet i stort.

Det pratas väldigt mycket om isoleringstjocklek i väggar och U-värde på fönster. Detta är förstås viktigt men är bara en del av ett större pussel där allt bidrar till helheten i ett lågenergihus. Lika viktiga är projektering, bra konstruktionslösningar där alla köldbryggor bryts, att huset är riktigt tätt och har maximal återvinning på energi. Samt inte minst att huset är välbyggt både på fabrik och ute på byggplats. Här ligger Moderna Trähus i absoluta framkant. Vi levererar lågenergihus där ni är fria att få det hus ni verkligen vill ha.

Moderna Trähus har följande som standard:

 • Lågenergi-grund med 2,6 gånger bättre brytning av linjär köldbrygga än standardgrund med L-element.
 • Välisolerad yttervägg med dubbla köldbryggsbrytare. Hela den bärande stommen är isolerad utifrån och in.
 • Välisolerade energifönster.
 • Fönster satta på fabrik med extra tätning och intejpad diffusionsspärr.
 • Hel diffusionsspärr vid bjälklag (ej kapad och tejpad vid bjälkar).
 • Senaste värmepumpstekniken.
 • FTX aggregat med maximal återvinnig av uppvärmd luft.
 • Lågenergi vitvaror.
 • Led-spottar.

Som tillval kan ni även välja:

 • Solceller
 • Solpaneler
 • Vattenmantlad kamin
 • Intelligenta hem lösningar
 • Komfortkyla (nästan gratis svalka på sommaren)

Blir detta inte dyrt?

Om man jämför med en enkel konstruktion med frånluftvärmepump så kostar detta initialt mer. Men ett lågenergihus ska inte ses som en kostnad, det är en investering. Ni får ett varaktigt värde över tid som år från år ger er lägre driftskostnader, bättre boendeklimat och mindre påverkan på klimatet.

Alla hus med balanserad ventilation som standard (FTX).

Skolor, kontor och offentliga lokaler har alltid balanserad ventilation och kontrollerad luftkvalité, men detta är inte standard i de flesta nya hus som byggs. Att ta in kall luft genom väggen är en billig lösning, men inte bra för komforten inomhus. Och inte heller bra för miljön.
I ditt nya hus kommer ni att spendera den mesta av er tid med familjen. Då borde det vara en självklarhet att också luften ska hålla högsta klass. Dessutom kan man med rätt FTX också få komfortkyla på sommaren till väldigt låg kostnad.