Vi älskar trä och därför har vi mer trä i våra hus än de allra flesta på marknaden. Många frågar varför, men för oss är det enkelt: Alla andra material är underlägsna rent trä. Trä är en del av naturens kretslopp, det är starkt, ljuddämpande, och innehåller inga bindemedel, lim eller andra kemikalier. Dessutom krävs ingen enegrgi som släpper ut koldioxid vid framställningen, tvärtom binder trä stora mängder koldioxid under sin tillväxt. Vilket annat material gör det?

När man går in i ett Moderna Trähus känner man skillnaden: Det luktar trä, husen känns tyngre, tystare och mer gedigna. Som man byggde förr får vi ofta höra. Samtidigt är vi intresserade av teknik, låg energiförbrukning och att göra så lite påverkan på miljön som möjligt under hela husets livslängd. Detta i kombination med högt hantverks kunnande och intresse för design och arkitektur gör att vi bygger unika hus vare sig det är i klassisk svensk gårdsstil eller stramt modernt. Och alltid som lågenergihus.

Helt enkelt Moderna Trähus.