Patrick Windisch

Patrick Windisch

” Min arkitektur utgår alltid från platsen, eftersom topografi, väderstreck, omgivande bebyggelse och natur är unik för varje plats.   

Tillsammans med beställarens önskemål och förutsättningar, ett stort engagemang och lusten att tänja på kreativiteten skapar vi tillsammans unika projekt med karaktär. 

Fokus för min verksamhet är privatbostäder, flerbostadshus och gruppområden där hållbarhet i materialval och energieffektivitet är självklara aspekter. ”