”Husresning av vårt första stolphus i Trosa”

Husresning av vårt första stolphus. Ett hus med blandad panel, lärk, trebittlasyr och på entrésidan täcks ytterväggen med takpapp som sedan får en spaljéliknande lösning som svävar en bit från väggen. Kommer att bli fantastiskt när allt är klart. Tog lite tid då blocken är så höga att vi tillverkat dem liggande, för att sedan vända och ta nytt grepp på byggplats. Allt passade med millimeterprecision.