Moderna Trähus i en klass för sig…

Från detta hörn diagonalt till nästa skulle det enligt ritningen vara 22430mm. Efter montage var det 22431mm. 1mm på över 22 meter, då får man faktiskt vara rätt nöjd! Moderna Trähus i en klass för sig.