”Moderna Trähus första stolphus i Trosa”

I slutet av förra veckan började vi att montera stålet för vårt första stolphus och sedan lade vi dit kassettbjälklaget. Idag har vi husresning av detta hus, bilder kommer under dagen.