Visninghuset, ett nollenergi-hus

Visninghuset med vår standard lösning beräknas dra 17,77 KW/KVM/ÅR, vilket är nära standarden på passivhus. Vi lyckas åstadkomma detta genom en välisolerat och genomtänkt konstruktion som förhindrar köldbryggor, bästa möjliga U värde på fönster och maximal återvinning.

Med tilltänkta sollceller kommer huset på årsbasis inte att dra någon el alls och antagligen generera ett litet överskott.