Moderna Trähus ställer om till 100% klimatneutral produktion

Moderna Trähus är först ut bland Sveriges hustillverkare att ställa om till 100% klimatneutral produktion.

Michel berättar:

– Under 2020 tog vi ett strategiskt beslut att våra hus skall vara klimatneutrala. Detta har inneburit en del små förändringar i vår produktion men framförallt har val av byggnadsmaterial varit avgörande. Vi bygger som alltid med trä vilket är det bästa byggmaterial som finns då det är helt cirkulärt och har bundit koldioxid istället för att släppa ut det under framställning.

Enbart med den nya träfiberbaserade isoleringen sparar Moderna Trähus in 7 – 8 bilars årsutsläpp av koldioxid per hus i snitt. Den konventionella isoleringen som består av mineralull är exremt smutsig, den framställs av diabas som hettas upp till ca: 1700 grader och blandas bl.a. koks för att kunna formas till ull.

– Utöver detta har vi ställt krav på våra underleverantörer att de skall redogöra för klimatpåverkan av deras produkter. Avslutar Michel.