Moderna Trähus lanserar Nestinbox. Ett vertikalt boende.

I de större städerna blir bostadsbristen ett allt större problem, världen över. Den byggbara marken är en bristvara, liksom de bostäder som redan finns, vilka därför går för skyhöga priser. Och inte kommer det att vända heller då befolkningen ökar konstant.

Hur ska man då lösa bostadsproblematiken i framtiden? Moderna Trähus har tillsammans med Elisabetta Gabrielli och Pontus Öhman tagit fram en genial lösning med små hus som kallas Nestinbox vilket betyder just fågelholk. Men i det här fallet är en fullvärdig bostad för en till två personer.

Läs mer om Nestinbox på www.nestinbox.se