Moderna Trähus först med smarta hus!

Moderna Trähus är första den husleverantör som väljer att sälja smart elstyrning / installation som standard. Valet föll på Svenska Compare IT efter utvärdering av många olika system.

Som kund får du ett hus som är intelligent, med funktioner som hemma/borta. I bortaläget stänger huset ner alla el-tjuvar, sänker ventilationshastigheten, stänger av vattnet och mycket mer. Belysning med scenarier som passar just dig och din familj vid det specifika tillfället eller simulerar att ni är hemma. Vid brand tänder huset up och ventilation stängs av samt mycket mer.

Allt styrs via ett enkelt gränssnitt på din valfria plattform. Detta till ett mycket överkomligt pris.

Smart och framförallt modernt!