Klassisk sjövilla

Kub i kub

Ritat av: Michel Silverstorm

Moderna Trähus är också klassiska trähus. Vi bygger inte bara i modern stil, vi gillar lika mycket att bygga ett klassiskt hus med tillhörande detaljer som spröjsade fönster, snickarglädje, lantkök och riktigt tegel.

I alla hus är detaljer av högsta vikt för oss. Vi gör gärna annorlunda och unika lösningar, som i detta hus med en vinkällare under matsalsgolvet.