Återigen ett hus utan besiktningsanmärkningar!

Moderna Trähus färdigställde nyligen ett modernt tvåplanshus på 182 kvadratmeter. Ritat i samspel med kunden för deras behov och tomtens förutsättningar. Att på Slutbesiktningen få noll anmärkningar är mycket ovanligt och ofta väldigt svårt. Men här gjorde vi det igen och dessutom 2 veckor innan kontrakterat datum då kunden behövde komma in tidigare än beräknat

Huset är också provtryckt (ett sätt att mäta husets täthet). Ju lägre värde desto mindre energi förbrukar huset. Resultatet var över förväntan, huset läckte låga 0,25l/s/m2, kravet är 0,6l/s/m2. Vilket gör att detta hus är extremt miljövänligt och billigare i drift.