Moderna Trähus under produktion i Nacka

Detta hus är under produktion i Nacka och kommer bli något alldeles extra. Ritat av Midander I Mingues med stor omsorg för detaljer och för just denna tomt. Filosofin bakom: Två homogena block, där vi karvat ut ihåligheten, själva huset. Det nedre där är allt i betong, ja allt. Väggar, tak och golv. Den övre [...]